Categories:

  • Brak kategorii

Archives:

Doradztwo


Doradztwo oraz postępowania kontrolne, podatkowe oraz celne a także sądowo-administracyjne.

  • Doradztwo podatkowe
  • Postępowania kontrolne oraz podatkowe
  • Postępowania przed sądami administracyjnymi
  • Doradztwo gospodarcze i prawne
  • Cło, Akcyza, Intrastat

 

Doradztwo oraz postępowania kontrolne, podatkowe oraz celne a także sądowoadministracyjne.

Doradztwo podatkowe i celne
• przeprowadzanie ustnych konsultacji oraz sporządzanie pisemnych opinii dotyczących problematyki podatkowej oraz celnej,
• przygotowywanie i wdrażanie strategii obrony, formułowanie właściwej – argumentacji przedstawianej kontrolującym oraz innym przedstawicielom aparatu skarbowego lub celnego,
• sporządzanie dokumentacji podatkowej dla podmiotów powiązanych,
• przygotowywanie oraz wdrażanie strategii optymalizacji podatkowych,
• przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe.

Postępowania kontrolne , celne oraz podatkowe
• doradztwo w związku z wszczętą kontrolą podatkową, skarbową, weryfikacją celną lub innym postępowaniem administracyjnym u Klienta,
• przygotowywanie pism w postępowaniach w sprawach podatkowych oraz celnych,
• przygotowywanie pism oraz dokumentacji związanej z postępowaniem egzekucyjnym w zakresie zobowiązań budżetowych,
• reprezentowanie klientów w postępowaniach kontrolnych, w postępowaniach podatkowych oraz celnych (m.in. w sprawach weryfikacji zgłoszeń celnych lub procedur tranzytu) w oparciu o udzielone pełnomocnictwo,
• reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie zobowiązań budżetowych,

Postępowania przed sądami administracyjnymi
• sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
• reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach sporów z zakresu obowiązków podatkowych oraz celnych a także w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.

Doradztwo gospodarcze i prawne
• doradztwo i pomoc w opracowaniu koncepcji przedsiębiorstwa, także w zakresie podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej na własny rachunek,
• doradztwo i pomoc przy zakładaniu spółek,
• doradztwo przy przekształceniach formy prawnej istniejących podmiotów gospodarczych w tym: połączenia spółek (fuzje) i przejęcia spółek (inkorporacje), przekształcenia spółek polegające na ich modyfikacji prawnej, podział spółek, tworzenie zgrupowań spółek (holdingów),
• doradztwo w zakresie obrotu udziałami w spółkach kapitałowych,
• doradztwo w zakresie likwidacji, upadłości i układów oraz w sprzedaży spółek,
• doradztwo w zakresie windykacji należności,
• doradztwo w zakresie pozostałych aspektów prawa gospodarczego.

CŁO, AKCYZA, INTRASTAT

CŁO:

• kompleksowa obsługa celna w tym stosowanie uproszczeń
• sporządzanie zgłoszeń celnych, pism i wniosków
• wdrażanie instytucji przedstawiciela podatkowego
• ramowe przeglądy oraz audyty celne
• wnioski o WIT i WIP
• załatwianie wszystkich formalności związanych z uzyskiwaniem pozwoleń na
– prowadzenie składu celnego, magazynu składowania czasowego
– stosowanie procedury uproszczonej w tym SASP
– uzyskanie statusu AEO
– uzyskanie statusu upoważnionego eksportera
– korzystanie z gospodarczych procedur celnych oraz procedury end – use
• pomoc w uzyskaniu EORI, klucza do bezpiecznej transmisji danych, świadectw pochodzenia ,
• konsultacje w dziedzinie ograniczeń pozataryfowych ( odpady, bezpieczeństwo produktów, towary podrabiane, kontrole sanitarne, fitosanitarne, weterynaryjne, farmaceutyki )
• działalność szkoleniowa – obejmująca wykłady, seminaria oraz szkolenia z zagadnień dotyczących prawa celnego

SPECJALIZACJA :
Procedury celne
Uproszczenia
Elementy kalkulacyjne

 

AKCYZA :
• pełna obsługa podatkowa
• akcyza od samochodów osobowych
• ramowe przeglądy podatkowe oraz optymalizacje podatków dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej,
• wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe i klasyfikacyjne
• pisma, wnioski, zeznania oraz deklaracje podatkowe,
• załatwianie wszystkich formalności związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na
– prowadzenie składu podatkowego w tym składu usługowego i magazynowego
– prowadzenie działalności w formie zarejestrowanego odbiorcy
– prowadzenie działalności w formie zarejestrowany wysyłający
– prowadzenia działalności w charakterze podmiotu pośredniczącego
– przedstawiciela podatkowego
– zwolnienia z zabezpieczenia majątkowego
– wyprowadzanie towaru ze składu podatkowego
• konsultacje w zakresie ulg podatkowych
• działalność szkoleniowa – obejmująca wykłady, seminaria oraz szkolenia z zagadnień dotyczących prawa podatkowego w akcyzie

SPECJALIZACJA :
• Paliwa napędowe i opałowe
• Alkohole
• samochody

 

INTRASTAT:

• Sporządzanie zgłoszeń statystycznych
• Ustalanie obowiązków operatorów
• Pomoc w określaniu parametrów i wielkości statystycznych
• Procedury uproszczone
• Konsultacje i szkolenia obejmujące w/w zagadnienia

SPECJALIZACJA :

• Wartość statystyczna
• Obrót uszlachetniający