Categories:

  • Brak kategorii

Archives:

Audyt


Konsultacje podatkowe, celne

Audyt podatkowy, celny

Audyt personalno – organizacyjny

 

AUDYT, KONSULTACJE PODATKOWE/CELNE
– Szczegółowe badanie rozliczeń podatkowych i celnych bez dotkliwych sankcji bo prowadzone przez naszych specjalistów a nie przez fiskusa,
– Analiza, obsługa podatkowa i uporządkowanie obszarów największego zainteresowania kontrolerów z organów podatkowych, celnych i kontrolnych UKS,
– Alternatywa dla jednostek niepodlegających obowiązkowi audytu finansowego oraz jako jego uzupełnienie.

Co wyróżnia nas wśród innych ofert – dlaczego MY?
Audyt podatkowy i prowadzone konsultacje podatkowe wykonywane są przez grono doświadczonych specjalistów, doradców podatkowych, jak również specjalistów, którzy swoje doświadczenie zdobyli jako pracownicy organów podatkowych i celnych, którzy aktualnie swoje umiejętności i znajomość problemów oferują Państwu, jako pomoc w starciu z organami podatkowymi i celnymi.

Cele audytu i konsultacji podatkowych i celnych
ANALIZA PODATKOWA I CELNA przeprowadzona przez naszych specjalistów to odpowiedź na pytanie CZY PRZEDSIĘBIORCA PRAWIDŁOWO ROZLICZA PODATKI ORAZ NALEŻNOŚCI CELNE? Celem jest wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków i ceł oraz identyfikacja ewentualnych oszczędności podatkowych jak również wskazanie kierunków dalszej polityki podatkowej i celnej przedsiębiorstwa.
Zadanie to polega na okresowym badaniu prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych, co w razie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości pozwoli uniknąć dotkliwych sankcji ze strony organów kontroli skarbowej.
Korzyści dla przedsiębiorcy
Podatnik zyskuje czas na podjęcie stosownych działań umożliwiających dokonanie odpowiednich korekt wynikających ze stosowania błędnych rozliczeń oraz korekt dających możliwości zwrotów nienależnie zapłaconych podatków, a co najważniejsze, możliwość zgodnego z prawem uniknięcia sankcji karno-skarbowych. Nasi specjaliści wskazują rozwiązania umożliwiające optymalizację rozliczeń podatkowych i celnych a na życzenie Klienta osobiście wdrażają w firmie najkorzystniejsze rozwiązania.

Do kogo skierowana jest nasz oferta?
Audyt oraz konsultacje podatkowe i celne dotyczą każdego podmiotu gospodarczego, na którym ciążą obowiązki podatkowe i celne. Analiza może obejmować wybrane przez Klienta obszary będące przedmiotem badania:
• podatek od towarów i usług,
• podatek dochodowy od osób prawnych,
• podatek dochodowy od osób fizycznych,
• podatek od czynności cywilno – prawnych
• podatek od spadków i darowizn
• podatek akcyzowy,
• cła,
• podatki i opłaty lokalne np. podatek od nieruchomości
• podatek od środków transportu
• inne obszary określone przez Klienta,