Categories:

  • Brak kategorii

Archives:

Łukasz Piechocki


MENAGER TAX & DUTY
Ekspert podatkowy, audytor, doradca gospodarczy.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach z kapitałem zagranicznym. Doświadczenie na kierowniczym stanowisku w spółce branży budowlanej, gdzie odpowiada za kwestie finansowe i obsługę prawną. Doradza również zarządom spółek powiązanych. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, prawie gospodarczym, prawnych zabezpieczeniach wierzytelności, procedurze administracyjnej i sądowo administracyjnej. Posiada doświadczenie w występowaniu jako pełnomocnik przed organami administracji publicznej jak i sądami powszechnymi. Prowadził również postępowania mediacyjne oraz arbitrażowe przed sądami polubownymi. Opracowuje ekspertyzy podatkowe oraz ekonomiczno-finansowe.

Prywatnie – miłośnik wycieczek wysokogórskich, zapalony rowerzysta i
pływak, wielbiciel muzyki house i trance.

 

KONTAKT:
tel. +48 662 011 355
lukasz.piechocki@tax-duty.pl